Associació Selva Camerun                                                                                                                     

                                                                                                                                                                       
                                                          Inici  |  Presentació  Objectius   |  Projectes actuals   |  Dades d' interès   Com col·laborar  |  Contacteu
     Dades d'interès

Camerun és una república unitària a l’Àfrica Central. Limita al nord i al nord-oeste amb Nigèria, al nord-este amb el Chad, a l’est amb la República Centrafricana i al sud amb Gabon, el Congo i Guinea Equatorial.

La superfície de Camerun és de 475.440 Km2. La seva població actual és de 18.000.000 habitants, que representa una densitat de 37,85 hab / Km2. El creixement anual, amb les dades comparatives entre els anys 2000 – 2005 és del 1,9 %.

L’esperança de vida està situada al voltant dels 52 anys; el mitjana de fills per dona és de 4,49. Com a dada destacable, des del punt de vista de la salut, es considera que el 7 % de la població està infectada amb el virus HIV (SIDA).

La mortalitat infantil està en 94,3 per 1000.

En aquest moment es calcula que l’alfabetizació està situada sobre el 79 % de la població, això ve donat pel fet que el 3,8 % del PIB està destinat a l’Educació, essent el Camerun el país que inverteix més en aquest concepte en aquesta zona d’África.

Les llengües oficials del Camerun són el francès i l’anglès, tot i que existeixen unes 50 llengües pròpies a les diferents zones, es calcula que al Camerun coexisteixen aproximadament unes 230 ètnies, que es poden agrupar en 5 grans grups:

Els bantú, assentats al sud, litoral, centre i sud-est.
Els semi-bantús, assentats a les províncies de l’oest i nord-est.
Els sudanesos, a les províncies de Adamaoua, al nord.
Els peulh, assentats a les mateixes províncies que els sudanesos.
Els àrabs choa, assentats sobre el transcurs de la conca del llag Chad.

Es calcula que 50.000 persones integran la població pigmea.

La capital administrativa és Yaoundé, tot i que la capital industrial és Douala, en aquest moment la ciutat amb més població.

El Camerun gaudeix d’independencia des de l’1 de gener de 1960, tot i que és una independència política, existeix encara una dependència econòmica de manera que segueix venent els productes bàsics i comprant els productes manufacturats, molt especialment, a França.

La moneda és el Franc CFA, que es canvia a 1 € = 655 CFA. Per al nostre càlcul resulta més fàcil fer l’equivalència 1 pesseta = 4 CFA.

Des d’un punt de vista turístic ofereix moltes possibilitats, tot i que les infraestructures no estan al nivell necessari per a que pugui ser una font d’ingressos potent. Tant la zona de platja de Kribi, como la de Limbe, tenen un desenvolupament que permet pensar que el turisme pot una font d’ingressos important en un espai de temps no molt prolongat.

A la zona nord existeix la reserva natural de Waza, que presenta un desenvolupament turístic important, tot i que no es pot considerar que sigui un element vital a l’economia, però pot arribar a ser-ho.

Les dades de l’Informe de Nacions Unides “Human Development Report” 2005 (HDR), col•loquen al Camerun en la posició 148 dels 177 països del món. El Camerun es situaria per sota, en l’índex de desenvolupament humà, de països com el Sudan (141), el Congo (142), Togo (143), Uganda (144), Zimbabwe (145), tancant la llista dels països més pobres Etiopía (170), República Centrafricana (171), Guinea Bissau (172),el Chad (173), Malí (174), Burkina Faso (175), Sierra Leona (176) i Níger (177).

Els països sud-americans ocupen llocs molt més alts en aquesta llista, països com Paraguay (88), El Salvador (104), Nicaragua (112), Bolivia (113), Honduras (116), i Guatemala (117). Solament Haití, en la posició 153, es troba pitjor classificada que el Camerun.

SITUACIÓ CLIMATOLÒGICA

La zona de Camerun on principalment volem realitzar el nostre treball està situada a l’Oest del país. En aquesta zona la climatologia, i en especial les fortes pluges, causen grans destroces tots els anys, tot i que no sempre tenen la mateixa virulència, sí que cada any produeixen grans problemes ja que les cases i les infraestructures de canalització no reuneixen, en general, les condicions suficients.

Com acostuma a passar davant els problemes climatològics, sempre són els més pobres els que més pateixen aquesta situació, ja que les cases més sòlides en resulten menys perjudicades.

Douala, que com ja hem comentat, és la ciutat més important del Camerun i està situada a la zona litoral, pateix els mateixos problemes per les pluges ja que entre els mesos de juliol, agost i setembre, acumula una mitjana de 700 mm al mes. Yaoundé, la capital, recull 300 mm només al mes d’octubre, que és el més plujós en aquesta zona.

Si a aquestes inclemències sumem l’estat de les carreteres al país i dels camins, fora de les carreteres principals, podem comprendre les grans dificultats de comunicació en determinats mesos.

Cal destacar que el Camerun és un país molt poblat en rius: Lobe, Dja, Sanaga, Nyong, Logone, Benoue… el desbordament d’aquests rius en determinats moments no és un fet aïllat.

Tanmateix, aquesta climatologia repercuteix també en d’altres factors, com el fet que durant mesos es mantinguin zones entollades que faciliten la presència de mosquits, i aquests a la vegada, faciliten la transmissió de malalties.

En paral•lel podem gaudir de veritables paraïsos vegetals, de manera que com podem observar a les diferents fotografies, el color verd predomina a tot el paisatge.

Podríem concloure que la climatologia de Camerun és humida a la part Sud i seca i calurosa a mesura que ens dirigim cap al Nord del país. De la mateixa forma les precipitacions decreixen de Sud a Nord i la temperatura augmenta en la mateixa direcció.

A la major part del país, l’estació seca comença a l’octubre i acaba a l’abril.

D’aquesta manera la temperatura mitjana va de 25º C a 32º C de mitjana.

 

® Asociación Selva Camerún. Todos los derechos reservados. | info@selvacamerun.org |